Głowacki Acer RE spółka komandytowo - akcyjna
z siedzibą w Warszawie
 
Spółka portfelowa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 
 
Adres biura:
Centrum Bankowo - Finansowe "Nowy Świat", ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
 
Dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000418024
NIP: 7010052539
REGON: 140812979
kapitał zakładowy: 69.000,00 zł
 
Kontakt:
tel. +48 22 205 30 37
fax +48 22 205 30 01
e-mail: biuro@acerre.pl